Een wijk aanmaken

Ga naar: Bezorgersadministratie → Onderhoud → Wijken

Wijk aanmaken

Invoervelden

Hieronder een korte uitleg per invoerveld.

 • Zoeknaam: Vul hier de vierpositiepostcode in met een volgnummer (VB: 8013-001)
 • Omschrijving: De omschrijving van de wijk (VB: Zwolle – Industrie 8013-001)
 • Aantal per titel: Alleen aan vinken als er aparte aantallen gelden voor verschillende titels
 • Aantal adressen: Aantal bruto adressen
  • Aantal Nee/Ja: Aantal Nee/Ja stickers
  • Aantal Nee/Nee: Aantal Nee/Nee stickers

   Indien er een parameter voor de stickerpercentages is ingesteld kunnen de aantallen Nee/Ja en Nee/Nee op nul gezet worden. Vervolgens zal Spread-IT op basis van het ingevoerde percentage zelf het aantal stickers berekenen.
 • Vergoedingstype (Kranten): Hiermee kan bepaald worden op welke manier de kranten uitbetaald dienen te worden.
  • Stuksvergoeding: Kranten aantal vermenigvuldigd met een krantenstaffel.
   • Krantenstaffel: Kies hier de gewenste krantenstaffel voor de desbetreffende wijk. Verspreidorders o.b.v. het type krant zullen conform deze staffel uitbetaald worden.
  • Uurvergoeding: Als de bezorger per uur uitbetaald moet worden.
   • Duur: Vul de bezorgtijd van de wijk in.
   • Vergoeding per uur: De vergoeding per uur dat de bezorger moet verdienen.
  • Vaste vergoeding: Als de bezorger een vast bedrag ontvangt ongeacht het aantal kranten.
   • Vaste vergoeding: Vul hier het bedrag in.
 • Folderstaffel: Kies hier de gewenste folderstaffel voor de desbetreffende wijk. Verspreidorders o.b.v. het type folder zullen conform deze staffel uitbetaald worden.
 • Bijlagestaffel: Kies hier de gewenste bijlagestaffel voor de desbetreffende wijk. Verspreidorders o.b.v. het type bijlage zullen conform deze staffel uitbetaald worden.
 • Abonnementenstaffel: Kies hier de gewenste abonnementsstaffel voor de desbetreffende wijk. Verspreidorders o.b.v. het type abonnement zullen conform deze staffel uitbetaald worden.
 • Berekend aantal: Als deze parameter aan staat worden de adressen automatisch bijgewerkt als ze via onderhoud adressen aangepast worden.
 • Kranten bruto uitbetalen: Zorgt ervoor dat de bezorger van deze wijk het bruto-aantal uitbetaald krijgt voor de kranten.
 • Externe verspreiding: Zorgt ervoor dat de wijk anders gebruikt wordt bij het aanmaken van offertes en/of verspreidorders. Deze parameter wordt aangezet als het externe gebied van een collegaverspreider wordt toegevoegd.
 • Gebied: Koppel hier de vierpositiepostcode waar de wijk ondervalt.

Minimale gegevens

Bij het aanmaken van een wijk dienen de volgende gegevens minimaal ingevuld te worden:

 • Zoeknaam
 • Omschrijving
 • Aantal adressen
 • Krantenvergoeding
 • Folderstaffel
 • Gebied

Vervolgens kan er links onderaan op toevoegen geklikt worden.

Klaar

Je hebt nu een wijk aangemaakt! Indien je nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Bijgewerkt op 03/02/2020
Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Support nodig?
Lukt het niet je antwoord hier te vinden? Geen nood, we zijn er om je te helpen!
Support