Extern klachtenformulier aanmaken

Ga naar de pagina: Extern klachtenformulier

Vul onder het kopje: Toevoegen extern klachtenformulier de gegevens in.
Klik vervolgens op toevoegen.

Hieronder een korte uitleg per veld:

 • Formuliersleutel: Wordt aangemaakt zodra het formulier opgeslagen wordt.
 • Naam: Naam van het klachtenformulier voor intern gebruik.
 • Vanaf e-mailadres: De afzender voor de klachtbevestiging.
 • Toon kalender: Toont een kalender in de klachtinvoer met de laatste 4 edities. Indien deze optie niet geactiveerd is wordt de klacht geregistreerd op de laatst verschenen editie.
 • Toon folders: Toont een dropdown waarbij klagers aan kunnen geven of de klacht over een krant of een folder gaat. De folders die op dat adres zijn verspreid worden in de dropdown getoond.
 • Toon afgiftepunt: Toont een dropdown waarbij een klager een klacht kan indienen over een afgiftepunt. (Bijv. displaybak is smerig)
 • Voorlooptekst van de persoonsgegevens: Hierbij kan je een korte tekst noteren waarbij het duidelijk wordt wat je eventueel doet met de persoonsgegevens als deze ingevuld worden.
 • Voorlooptekst van de privacy-verklaring: Voorbeeld: Via deze link kunt u onze privacystatement lezen.
 • Adres (URL) van de privacy-verklaring: De webpagina waar de privacy-verklaring online staat.
 • Sluittekst van de externe klacht: De laatste tekst die je toont als de klacht ingediend is.
 • Aangepaste CSS: Hiermee kan je de stijl van het klachtenformulier geheel naar eigen smaak inrichten via CSS.
 • Toon standaard Persoonlijke info: Bij het aanzetten van dit vinkje worden de velden standaard (niet verplicht) getoond van de persoonsgegevens.
 • Tekst voor gebruik persoonlijke gegevens doorgeven voor klachtafhandeling: Vul hier een tekst in indien je wilt afwijken van de standaardtekst.
 • Tekst voor gebruik persoonlijke gegevens voor bezorgcontrole: Vul hier een tekst in indien je wilt afwijken van de standaardtekst.
 • Tekst voor postcode buiten verspreidgebied: Deze tekst wordt getoond indien iemand een adres opgegeven heeft wat buiten het verspreidgebied valt van de titel.

Na het toevoegen kan je het nieuw aangemaakte externe klachtformulier selecteren en krijg je de formuliersleutel. Deze sleutel kan je gebruiken om via een iframe op je website te tonen. Hoe je een iframe toevoegt aan je website kan je in dit artikel lezen: Extern formulier toevoegen op eigen website

Vervolgstappen

Je hebt nu een extern klachtenformulier aangemaakt, maar je moet nu de volgende stappen nog doorlopen om het klachtenformulier werkend te krijgen op je eigen website:

Gelukt

Je hebt een extern klachtenformulier aangemaakt. Mocht je nog verdere vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Bijgewerkt op 22/07/2020
Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Support nodig?
Lukt het niet je antwoord hier te vinden? Geen nood, we zijn er om je te helpen!
Support