Een kenmerk aanmaken

Kenmerken

Kenmerken kunnen toegevoegd worden aan adressen. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen verschillende adressen.

Ga naar de pagina: “Kenmerken”

Vul onder het kopje Toevoegen kenmerk een omschrijving in en klik vervolgens op toevoegen.

Nu kan het kenmerk aan een adres gekoppeld worden. Hiervoor ga je naar de pagina: “Adressen”

Zoek het gewenste adres en en selecteer dit adres. Vervolgens kan je in het tabblad kenmerken het kenmerk toevoegen.

Mocht je nog verdere vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Bijgewerkt op 06/08/2021

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Support nodig?
Lukt het niet je antwoord hier te vinden? Geen nood, we zijn er om je te helpen!
Support