Een gewichtstoeslag aanmaken

Ga naar de pagina: Gewichtstoeslagen

Vul onder het kopje: toevoegen gewichtstoeslag de volgende gegevens in:

 • Zoeknaam: Een korte afkorting voor het snel vinden van een bepaalde toeslag
 • Omschrijving: Deze omschrijving wordt o.a. getoond op de offerte en opdrachtbevestiging
 • Vanaf gewicht: Het gewicht waarmee de toeslag dient te starten in grammen
 • Tot en met gewicht: Het t/m gewicht waarmee de toeslag dient te eindigen in grammen
 • Aantal per pak: Het aantal per pak wat je graag standaard aangeleverd wilt krijgen bij deze gewichten (Dit is een indicatie)
 • Toeslagen bezorgers: De volgende in te vullen punten zijn van invloed op de prijzen van bezorgers, hier vul je het extra bedrag in wat een bezorger dient te ontvangen bovenop zijn standaardstaffel:
  • Vergoeding Folders
  • Vergoeding Kranten
  • Vergoeding Bijlagen
 • Doorbelasting aan klant: Hiermee verhoog je het standaardverkooptarief met een bedrag, hier vul je het extra bedrag in wat doorbelast moet worden aan de klant.

Nadat je alles ingevoerd hebt klik je links onderaan op toevoegen.

Gelukt

Je hebt een gewichtstoeslag aangemaakt. Mocht je nog verdere vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Bijgewerkt op 27/01/2021
Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Support nodig?
Lukt het niet je antwoord hier te vinden? Geen nood, we zijn er om je te helpen!
Support