Routering instellen

Wil je je routes automatisch op volgorde laten leggen? Dan kun je dit instellen op de volgende manier:

Ga naar: Routebeheer

Selecteer de route die je wilt laten routeren en klik op aanpassen.
Je kunt nu het volgende instellen:

Routeren

Hiermee geef je aan op welk niveau er standaard gerouteerd moet worden.

Je kunt kiezen uit de volgende opties:
Niet routeren: De route en/of transportorders worden niet automatisch op volgorde gelegd
Routeniveau: Elke nacht wordt de route automatisch op volgorde gelegd, daarna worden de bijbehorende transportorders o.b.v. de nieuwe route bijgewerkt.
Transportorderniveau: De route wordt niet standaard gerouteerd. Zodra een transportorder gereedgemeld wordt voor uitrijden wordt deze eerst nog gerouteerd.
Route en transportorderniveau: Dit is een combinatie van beide mogelijkheden, in de nacht wordt de route en de bijbehorende transportorders gerouteerd. En bij het gereedmelden van de transportorder voor uitrijden wordt deze nog éénmaal gerouteerd.

Start en eindadres opgeven

Als een route geen startadres heeft, dan wordt het eerste adres in de route als startadres gebruikt. Bij het opgeven van een startadres kun je een startpunt opgeven dat geen af te leveren adres (bijvoorbeeld de loods) is.

Als je alleen een startadres opgeeft dan gaat de routering ervan uit dat de chauffeur terugkeert naar het startadres en wordt de route gerouteerd o.b.v. het meest ideale rondje.

Als er een eindadres opgegeven is, dan wordt dit als eindpunt gebruikt en gaat de routering niet o.b.v. een rondje, maar o.b.v. de meest ideale route van start- naar eindadres.

Vervolgens sla je de route op

Route éénmalig op volgorde leggen

Je kunt een route ook eenmalig laten routeren dit doe je in het tabblad Adressen. Hier vind je de knop: “Automatische volgorde berekenen”. Als je hierop klikt wordt de route eenmalig direct berekend.

Transportorder éénmalig op volgorde leggen

Je kunt ook een transportorder eenmalig laten routeren, dit doe je op de pagina: Transportorders. Selecteer de transportorder die je wilt routeren en ga naar het tabblad Route. Hier kun je via de knop “Automatische volgorde berekenen” de transportorder laten routeren.

Adressen die niet gerouteerd kunnen worden

Adressen die niet conform BAG zijn, kunnen niet gerouteerd worden. Dit komt omdat deze adressen geen coördinaten hebben. Deze adressen worden in de route en/of transportorder op 9999 gezet. Om deze adressen te kunnen routeren moeten ze conform BAG aangepast worden.

Bijgewerkt op 15/04/2024
Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Support nodig?
Lukt het niet je antwoord hier te vinden? Geen nood, we zijn er om je te helpen!
Support